V ročníku 2019 celoroční činnosti hasičského dorostu se poprvé v historii karlinské mládeže, 

podařilo dívkám probojovat  na MČR. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 

statutárnímu městu Liberec a Libereckému kraji 

za jejich podporu. V neposlední řadě děkujeme za finanční příspěvek, který nám kraj i město na zajištění organizace poskytly. 

Naše děvčata reprezentovala na MČR 6.-7.7.2019 ve Svitavách Liberecký kraj i město Liberec. 

 V celkovém hodnocení vybojovaly deváté místo.

 

Kontakt

SDH Karlinky Irkutská 120
Liberec 18
46010
IČO:64039366
* Velitel : Michal Nováček
* Starosta : Karel Císařovský
* Pokladník : Vladimír Sadílek
* Trenér mládeže : Ivan Přenosil s
podporou do- i od-rostenců
* Trenér dospělých : Ladislav Stejskal sen.

* Časomíra : Evžen Foit
sdhstopky@gmail.com
.
_
hasici.karlinky@seznam.cz